Music & Language

Music is the language of the spirit

Music & Language daje możliwość połączenia nauki instrumentu z praktyką języka obcego

Wiolonczela*

  • w języku polskim – 1h/ 150 PLN
  • w języku angielskim – 1h/ 170 PLN

Skrzypce*

  • w języku polskim – 1h/ 150 PLN
  • w języku angielskim – 1h/ 170 PLN

Pianino

  • w języku polskim – 1h/ 150 PLN
  • w języku angielskim – 1h/ 170 PLN

*instrument ucznia