Junior Academy

Wszystko to, czego potrzebuje ambitna młodzież i jej rodzice

Oferujemy wsparcie w nauce przedmiotów szkolnych i szkolenie kompetencji miękkich związanych z edukacją dla młodzieży szkół podstawowych i młodzieży licealnej.

Przedmioty

 • język polski
 • język angielski (przygotowanie do FCE i innych)
 • język niemiecki (przygotowanie do DSD i innych)
 • inne języki (na życzenie)
 • matematyka
 • fizyka
 • biologia
 • chemia

Szkolenie kompetencji

 • wystąpienia publiczne dla młodzieży – sztuka prezentacji
 • pisanie dłuższych i krótszych form
 • sztuka prowadzenia dyskusji i moderacji

Modele nauczania i cennik

Mentoring – trening czyni mistrza

 • wspieramy regularne odrabianie lekcji z doświadczonymi tutorami w przyjaznej, akademickiej atmosferze, w kameralnych maks. 5-osobowych grupach
 • pakiet 6h zajęć w tygodniu w czasie po lekcyjnym
  – dla młodzieży szkół podstawowych: wt. /śr. /czw.  g.14-16
  – dla młodzieży licealnej: wt. /śr. /czw.  g.16:15-18:15
 • 4 obszary wsparcia:
  – Nauki ścisłe (matematyka, fizyka)
  – Nauki humanistyczne i społeczne (język polski, historia)
  – Nauki o życiu (biologia, chemia)
  – Języki obce (język angielski, język niemiecki)*
 • uczeń ma do dyspozycji 2h (2×60 min) mentoringu swoich prac domowych każdego dnia. Pierwszą godzinę uczeń poświęca naukom ścisłym, naukom humanistycznym i społecznym lub naukom o życiu, zaś na kolejną godzinę przechodzi do drugiego wybranego obszaru
 • nabór prowadzony jest w takcie miesięcznym lub 3-miesięcznym
 • zajęcia stacjonarne, w uzasadnionych przypadkach możliwość dołączenia online
 • miesięczny pakiet obejmuje 24h zegarowe nauki
 • koszt: 900 PLN + gratis 30 min orientacyjnej rozmowy intake**

* nauka innych języków w trybie indywidualnym lub małych grupach

**zajęcia zostaną uruchomione tylko pod warunkiem minimalnej liczby 3 uczniów w grupie

Indywidualne zajęcia z nauczycielami oraz tandemy (grupy dwu osobowe)

 • Indywidualne zajęcia z przedmiotu – 60 min./os. /150 PLN
 • Zajęcia z przedmiotu w dwuosobowej* grupie – 60 min./os. /85 PLN

Przygotowanie do egzaminu językowego DSD, FCE etc.

 • Indywidualne zajęcia z języka – 60 min. /os. /150 PLN
 • Zajęcia z języka w dwuosobowej* grupie – 60 min. /os. /85 PLN

* możliwe jest przyprowadzenie drugiej osoby lub dobranie drugiej osoby przez nas